Oprettet af Søren Bisbo den 24. oktober 2018

ATU-artikel database i samarbejde med Systime

Akademiet for Talentfulde Unge og Systime har indgået et spændende samarbejde med Systime. Samarbejdet giver ATU'ere og ATU-alumner mulighed for at få udgivet en ATU-artikel, som kan tage afsæt i større opgaver på deres respektive udannelsesinstitutioner.

 
ATU | Midt har indgået et samarbejde med forlaget Systime. Sammen med Systime tilbyder vi afsluttende ATU'ere at få optaget en ATU-artikel. Artiklen kan tage afsæt i en større opgave fra HHX, HTX, STX, EUX eller IB, i den afsluttende fremlæggelse på ATU eller i egne studier. ATU-artiklerne bliver publiceret i Systimes I-bogsbibliotek, og de stilles gratis til rådighed for gymnasielærer og gymnasielever. 
 
Se mere om ATU-artikler ved Systime her: https://atu-artikler.systime.dk/
 
ATU | Midt udvælger artiklerne, som skal følge nedenstående ni formelle krav: 
 
1. Omfang 
 
En ATU-artikel er på mellem 4,5 - 5 normalsider. Det svarer til 1.800 - 2.000 ord eksklusivt referencer. 
 
2. Problemstilling 
 
ATU-artiklerne skal have et klart fokus, som styrer artiklen. Dermed skal den tage afsæt i en klar og eksplicit problemstilling.
 
3. Akademisk grundlag 
 
Det skal fremgå klart, hvilken teoretisk retning eller hvilke teoretiske kilder ATU-artiklen bygger på. I den forbindelse må teorivalget meget gerne blive begrundet. Den valgte teori skal have gennemslag i artiklen for at sikre sammenhæng mellem de teoretiske afsnit og resten af artiklen. 
 
4. Sproget 
 
Artiklen skal være velskrevet. Med andre ord skal den skrives i et letforståeligt og præcist sprog. Fagtermer må naturligvis anvendes i det omfang, de giver mening, men sproget skal være tilgængeligt for alle. Artiklens niveau skal fremgå af dens evne til at belyse stoffet og få læseren til at tænke. Artiklen skal skrives på dansk.  
 
5. Struktur 
 
Artiklen skal tage udgangspunkt i en kort introduktion til det berørte indhold på 4-6 linjer. Derudover udarbejdes et engelsk abstract på 8-10 linjer, der skal fungere som en kort gennemgang af artiklens indhold. Det yderligere indhold afhænger af det valgte emne, men der vil som hovedregel med fordel være både et afsnit, som afgrænser problemstillingen, en teoretisk fremstilling og eventuel drøftelse af det teoretiske grundlag inden selve analysen. Afslutningsvist skal der fremgå en konklusion på såvel artiklens indhold samt andre relevante spørgsmål, som artiklen ikke har kunne besvare. 
 
6. Materiale
 
Der må ikke anvendes copyright-beskyttet materiale i artiklen.  
 
7. Opsætning 
 
Artiklen skal indsendes til info@atumidt.dk i et word-format. Derudover, vil vi gerne opfordre til, at man gør brug af forskellige elementtyper herunder tabeller, eksempelbokse, faktabokse, modeller/illustrationer, fotos, videoklip eller lydfiler. Systime sørger for at rentegne elementtyperne samt stå for den tekniske opsætning. Dermed skal de ønskede elementtyper blot markeres i ATU-artiklen.  
 
8. Noter
 
Undgå så vidt muligt at anvende noter i artiklen. 
 
9. Referencer 
 
Referencer følger APA-referencelisten. I brødteksten anvendes forfatter efterfulgt af årstal i parentes, eks. (Tanggaard, 2015). Efter artiklen oplistes den anvendte litteratur.
 
FacebookFind os på facebook
linkedinBliv del af vores netværk