Vælg 4 af 10

4

Seminar G: Kan kunstig intelligens redde os? (Fordybelsesseminar på sundhedsvidenskab)

 • Afdeling:
 • Sidste tilmeldingsfrist:

Kom og få et indblik i fremtidens sundhedsvæsen. 

Emnet er kunstig intelligens, og vi sætter spørgsmålstegn ved: 
 
Kan kunstig intelligens redde os?
 
Indtil nu har alle vigtige beslutninger i sundhedsvæsenet været truffet af læger, radiologer eller andet sundhedsfaglige personale baseret på uddannelse og erfaring.
 • Antal deltagere:
 • Lærer:
 • Type:

Tilbage

Seminar M: Krig, krigserfaringer og krigsidentiteter (Fordybelsesseminar, humaniora, ARTS)

 • Afdeling:
 • Sidste tilmeldingsfrist:

v/Karen Gram-Skjoldager og Mads Daugbjerg

Krig er en af de mest ekstreme erfaringer, et menneske kan udsættes for.

På dette fordybelsesseminar sætter vi fokus på, hvad det vil sige at være menneske i krig, og hvordan krigen påvirker soldaters identitet og selvforståelse både under og efter krigen, samt hvordan krigsførende samfund bearbejder kollektive voldsoplevelser igennem erindringskultur – for eksempel ved jubilæer, på museer og gennem film og tv.

 • Antal deltagere:
 • Lærer:
 • Type:

Tilbage

Seminar N: Hvor vil du sætte dit aftryk?

 • Afdeling:
 • Sidste tilmeldingsfrist:

Uddannelser mellem teori og praksis

En professionsbacheloruddannelse er i modsætning til de akademiske og analytiske uddannelser oftest rettet mod et bestemt erhverv.

Uddannelserne kobler mellem praksisnær teori på uddannelsesinstitutionen og teorinær praksis, når de studerende er i praktik, og de er sammesat af både teoretisk og praktisk undervisning.

 • Antal deltagere:
 • Lærer:
 • Type:

Tilbage

Seminar H: Hvor vil du sætte dit aftryk?

 • Afdeling:
 • Sidste tilmeldingsfrist:

Uddannelser mellem teori og praksis

En professionsbacheloruddannelse er i modsætning til de akademiske og analytiske uddannelser oftest rettet mod et bestemt erhverv.

Uddannelserne kobler mellem praksisnær teori på uddannelsesinstitutionen og teorinær praksis, når de studerende er i praktik, og de er sammesat af både teoretisk og praktisk undervisning.

 • Antal deltagere:
 • Lærer:
 • Type:

Tilbage

Seminar L: Kunstig intelligens, Big Data, Tech-giganterne og fremtidens digitale samfund

 • Afdeling:
 • Sidste tilmeldingsfrist:
 
Hvad har Valdemar Sejr og Margrethe Vestager til fælles? Hvad har jura med Facebook, Google, Brexit og det amerikanske præsidentvalg at gøre?
 
De sidste mange år er det, man kan kalde computerkraften, vokset eksponentielt.
 • Antal deltagere:
 • Lærer:
 • Type:

Tilbage

Seminar K: Fordybelsesworkshops på naturvidenskab og ingeniørvidenskab

 • Afdeling:
 • Sidste tilmeldingsfrist:

Fordybelse på naturvidenskab og ingeniørvidenskab

I skal angive, hvilken workshop, I helst vil på her og senest den 1. oktober 2018. 

 • Antal deltagere:
 • Lærer:
 • Type:

Tilbage

Seminar I: Fordybelsesworkshops på naturvidenskab og ingeniørvidenskab

 • Afdeling:
 • Sidste tilmeldingsfrist:
Fordybelse på naturvidenskab og ingeniørvidenskab
 
I skal prioritere, hvilken workshop, I helst vil på, når I får mulighed for det. I kan prioritere her. Hvis I vil prioritere, skal I gøre det senest den 9. september.
 
Workshop I1: Er der liv i rummet – og hvordan finder vi ud af det? (Bioscience)
Er jorden virkelig det eneste sted i universitet, hvor der findes liv?
 • Antal deltagere:
 • Lærer:
 • Type:

Tilbage

Seminar J: Why and how organisations think about the future (Fordybelsesseminar samfundsvidenskab, BSS)

 • Afdeling:
 • Sidste tilmeldingsfrist:
v/Dr.
 • Antal deltagere:
 • Lærer:
 • Type:

Tilbage

Seminar F: Den posthumane horisont (Fordybelsesseminar, humaniora, ARTS)

 • Afdeling:
 • Sidste tilmeldingsfrist:

Kan - og vil - mennesket overskride sig selv?

Vi går vi i dybden på humaniora og sætter fokus på begrebet menneske ved at stille os selv det spørgsmål, om begrebet overhovedet længere giver mening. Med os har vi professor MSO Mads Rosendahl Thomsen fra litteratur ved Aarhus Universitet. 

 • Antal deltagere:
 • Lærer:
 • Type:

Tilbage

FacebookFind os på facebook
linkedinBliv del af vores netværk