Seminar I: Fordybelsesworkshops på naturvidenskab og ingeniørvidenskab

  • Tirsdag, 18. september 2018 - 16:00 til 20:00
  • Aarhus Universitet, Bygning 1523, lokale 318, Ny Munkegade 120, 8000 Aarhus C, Ny Munkegade 120, 8000 Aarhus C
  • Du kan tilmelde dig dette arrangement, hvis du er fra årgang: 2017 – men du skal logge ind først.
  • Afdeling: - Herning - Viby
  • Sidste tilmeldingsfrist: Lørdag, 30. juni 2018 - 12:00
Fordybelse på naturvidenskab og ingeniørvidenskab
 
I skal prioritere, hvilken workshop, I helst vil på, når I får mulighed for det. I kan prioritere her. Hvis I vil prioritere, skal I gøre det senest den 9. september.
 
Workshop I1: Er der liv i rummet – og hvordan finder vi ud af det? (Bioscience)
Er jorden virkelig det eneste sted i universitet, hvor der findes liv? Hvad ved vi om forudsætningerne for liv? Findes der liv på Mars eller /og på exoplaneter, og hvordan kan vi undersøge det?
Disse astrobiologiske spørgsmål vil vi diskutere. Besvarelsen af spørgsmålene kræver et tæt samarbejde mellem mange fagdiscipliner inkluderende biologi, molekylærbiologi, kemi og fysik. Desuden berører besvarelsen en række etiske aspekter, blandet andet hvad det betyder for vores syn på jorden som et unikt habitat. Kan vi bare ødelægge jorden for derefter at flytte til en ny planet?
 
Max 18 deltagere
 
Workshop I2: Robotter og selvkørende biler (Datalogi og Ingeniørhøjskolen)
Workshoppen handler om robotter og mere specifikt om, hvordan robotter lokaliserer deres position og navigerer ud fra denne, når de bevæger sig rundt.
Workshoppen startes med et oplæg, hvor museumstourguide-robotten Minerva vil blive præsenteret. Efterfølgende skal I arbejde med robotprogrammering på selvkørende LEGObiler.
 
I skal medbringe computer.
 
Max 30 deltagere
 
Workshop I3: Byg din egen nano-solcelle (iNANO) 
Grätzel-cellen er en type solcelle, som er baseret på planters fotosyntese, og som måske kan fungere som et billigt og mere fleksibelt alternativ til traditionelle Si-baserede solceller.
I øvelsen bygger I selv solceller ved hjælp af dagligdagsmaterialer som termoglas, grafit, bærsaft og TiO2-nanopartikler, som bruges som hvidt farvestof i en lang række kommercielle produkter. Herefter testes og karakteriseres solcellerne.
 
Max 20 deltagere
 
Workshop I4: Materialekemi (Kemi)
Et "materiale" er ethvert fast stof, der har nyttige egenskaber. Vi har avancerede materialer overalt omkring os i hverdagen - magneter, Li-ion batterier, solceller, konstruktionsmaterialer, katalysatorer, osv. Materialekemi er den gren af kemien, hvori man studerer, fremstiller og udvikler sådanne materialer. Aftenens workshop byder på en lille tour-de-force i materialekemi, dens syntesemetoder og redskaber - både i teori og praksis.
 
Max 24 deltagere
 
Formål
Seminar I: Fordybelsesworkshops på naturvidenskab og ingeniørvidenskab har blandt andet til formål at give konkrete indblik i de naturvidenskabelige discipliner med afsæt i konkrete cases og herunder at vise nogle af de konkrete metoder, som de forskellige discipliner bringer i anvendelse.
 

Generelt om fordybelsesseminarerne

Fordybelsesseminarerne er struktureret således, at der er 10 seminarer, som I skal vælge 4 af. Der vil være ét fordybelsesvidenskab på Sundhedsvidenskab (HE), hvor I vil kunne vælge mellem forskellige fagområder, og der vil være tre fordybelsesseminarer på Naturvidenskab (ST), hvor I ligeledes vælger mellem en ræke fagområder. Både VIA University College, Humaniora (Arts) og Samfundsvidenskab (BSS) udbyder to fordybelsesseminarer i henholdsvis Aarhus og Herning.

Vi anbefaler meget, at I ikke lader geografi, men interesse afgøre jeres valg mellem de forskellige muligheder.

Som udgangspunkt vil der kun være plads til, at I vælger 4 af de 10 tilbud, men når vi har set fordelingen, kan det godt være, vi åbner for, at man kan tilmelde sig et ekstra.

 

Fordybelse, Årgang 2017
  • Antal deltagere: 92
  • Lærer: AA
  • Type: Obligatorisk

Tilbage

FacebookFind os på facebook
linkedinBliv del af vores netværk