Seminar G: Neuromarketing, srategic design og ansvarlig produktion. Fordybelsesseminar på VIA University College

Neuromarketing
VIA University College - Campus Herning - Bygning E, Birk Centerpark 5, 7400 Herning (fælles areal).
Du kan tilmelde dig dette arrangement, hvis du er fra årgang: 2023 – men du skal logge ind først.
Afdeling
1-årigt
Sidste tilmeldingsfrist
Søndag, 30. juni 2024 - 12:00

Efter en fælles introduktion fordyber vi os i 3 af de uddannelser, der udbydes på VIA University College i Herning.

Program:
16.00: Check-in i fællesarealet i Bygning E
16.05: Oplæg om professionsbacheloruddannelser og VIA University College Campus Herning, Auditorium E
16.30: Workshops i bygning E (I kommer til at deltage i 1 ud af de 3 workshops)
17.30: Aftensmad
18.00Videre arbejde i og afrunding af workshop
19.25: Afslutning v/ATU i Auditorium C
19.30-20.00: Story Telling og rundvisning på VIA University College Campus Herning (valgfrit) – fælles start i bygning E

Workshop 1: Strategic Design Practice v/René Claus Larsen
Kom til en kreativ workshop og få en introduktion til vores forskning inden for Design Thinking feltet. Ved VIA Design i Herning har to forskere videreudviklet begrebet Design Thinking til også at omfatte forretningsforståelse og strategi.
Strategic Design Practice, som det nye begreb hedder, skal sikre, at designprocessen ikke kun handler om at generere idéer, men at det også ender i løsninger. Allerede i idégenereringsfasen skal man tænke i mulige slutprodukter.
På denne workshop vil du afprøve elementer i Design Thinking, hvilket vil give dig et fint indblik i hvordan man konceptudvikler ved brug af kreative teknikker.

Max deltagerantal: 35 personer

Workshop 2: Ansvarligt forbrug og Produktion v/Hanne Bøttcher, Lektor og Associate Professor & Vera Friis
Denne workshop tager sit udgangspunkt i VIA’s Tekstillaboratorium & FN’s Verdensmål nr. 12 ”Ansvarligt forbrug og Produktion”.
Økonomisk vækst og bæredygtig udvikling kræver, at vi hurtigst muligt reducerer vores fodaftryk på naturen ved at ændre på den måde vi producerer og forbruger vores varer og ressourcer på.
Vi vil på workshoppen derfor tale om kvalitet som en del af verdensmålets vigtige parametre og sammen forstå kvalitet ud fra teorien ”Lang Holdbarhed ”Hvad forstår vi egentligt ved kvalitet i vores tøj, og kan vi overhovedet måle kvalitet?Workshoppen giver dig indblik i at forstå begrebet kvalitet i beklædning og ikke mindst forståelsen af at måle kvalitet i VIA’s enestående Tekstillaboratorium.

Max deltagerantal: 16 personer.

Workshop 3: Neuromarketing som research værktøj v/Katrin Meinert Maagaard 
I en verden med mange stimuli og informationer, kan Neuromarketing gøre os klogere på, hvad der egentlig fanger vores interesse, når vi fx kigger på en hjemmeside, ser et opslag på Instagram etc.
Ofte er vi ikke bevidste om, hvad vi rent faktisk lægger mest mærke til, når vi ser noget – vi har en idé om, hvad vi har opfanget, men det er ikke altid, at den er 100% i overensstemmelse med virkeligheden. Vores hjerner er indstillet til at være mest muligt effektive, og det gør, at mange processer sker ubevidst – og derfor kan vi ikke altid beskrive, hvordan eller hvad, vi oplever.  
Med metoder fra neuroscience samt viden omkring neuromarketing og forbrugeradfærd kan vi i VIAs Neurolab afdække, om forbrugeren rent faktisk lægger mærke til de ting, som var hensigten. Det kunne fx være oplysninger om bæredygtige materialer eller datoen for en event.  
I denne workshop vil I få en kort præsentation til, hvad Neuromarketing er, og hvad man kan bruge det til både som forsker, studerende og som virksomhed. Vinklen og eksemplerne vil have en marketing vinkel, og vise eksempler på, hvordan man kan lave test med eyetracker og ansigtsgenkendelseskamera.
Workshoppen vil både være et oplæg, diskussion og give mulighed for at se og prøve vores udstyr i VIA’s Neurolab.
Sammen vil vi desuden diskutere, hvordan vi kan bruge viden fra Neuromarketing på en etisk korrekt måde, så vi ikke opfordrer til overforbrug eller stjæler forbrugerens tid på unyttig information.
Workshoppen vil gøre dig klogere på, hvordan du kan teste nogle påstande med udgangspunkt i Neuromarketing og måske sætte tanker i gang hos dig selv om, hvordan du reagerer på forskellige stimuli fra reklamer.

Max deltagerantal: 16 

Formål:
Seminar G: Neuromarketing, srategic design og ansvarlig produktion. Fordybelsesseminar på VIA University College har blandt andet til formål at give jer indsigt i professionsuddannelsernes vidensdannelse og praksisformer med afsæt i konkrete uddannelser.

Generelt om fordybelsesseminarerne:
Fordybelsesseminarerne er struktureret således, at der er 8 seminarer, som I skal vælge 3 af. 
Der vil være to fordybelsesseminarer på Natural Sciences (naturvidenskab) og Technical Sciences (ingeniørvidenskab), hvor I skal vælge mellem en række workshops. Både VIA University College, Faculty of ARTS (humaniora) og Aarhus BSS (samfundsvidenskab) udbyder to fordybelsesseminarer i henholdsvis Aarhus og Herning. 

Vi anbefaler meget, at I ikke lader geografi, men interesse afgøre jeres valg mellem de forskellige muligheder.

Som udgangspunkt skal I vælge 3 ud af de 8 seminarer, men når vi har set fordelingen, vil der være god mulighed for, at I kan vælge flere seminarer ved at skrive til info@atumidt.dk

  • Antal deltagere
    20
  • Ansvarlig
    AA
  • Type
    Obligatorisk