Forløbsoversigt - ATU forløb for gymnasieelever

Sådan kan de fire semestre på Akademiet for Talentfulde Unge se ud

1. semester: Talent og Akademisk metode og tænkning (forår 1. g)

Introduktion til forskningstraditionernes forskellige epistemologiske og metodiske tilgange til videnskabelse og indsigt i, hvordan man arbejder målrettet med sit talent.

 • Seminar A: Kickstart og introduktion til ATU l Midt . Se mere her.
   
 • Seminar B: Introduktion til Health (sundhedsvidenskab). Se mere her.
   
 • Seminar C: Introduktion til Aarhus BSS (samfundsvidenskab).  Se mere her.
   
 • Seminar D: Introduktion til Faculty of ARTS (humaniora). Se mere her.
   
 • Seminar E: Introduktion til Natural Sciences (naturvidenskab). Se mere her.

Sommercamp

Akademiske foredrag, ekskursioner, workshops, Model United Nation, turnering, samvær og meget mere. Se eksempel på program fra sommercampen her.

2. semester: Akademiske forskningsområder, analyse og fordybelse (efterår 2. g)

Vælg 4 ud af 9 seminarer

Vi går i dybden med en vifte af konkrete casestudier og ser den akademiske analyse udfolde sig. Undervisningen er på bachelorniveau, men den er særligt tilrettelagt til jer.

 • Seminar F: Fordybelse på Faculty of ARTS (humaniora). Se eksempel her.
   
 • Seminar G: Fordybelse på Health (sundhedsvidenskab). Se eksempel her.
   
 • Seminar H: Fordybelse på professionsbacheloruddannelse (VIA UC). Se eksempel her.
   
 • Seminar I: Fordybelse på Natural Sciences (naturvidenskab) (sideløbende workshops). Se eksempel her.
   
 • Seminar J: Fordybelse på Aarhus BSS (samfundsvidenskab). Se eksempel her.
   
 • Seminar K: Fordybelse på Natural Sciences (naturvidenskab) (sideløbende workshops). Se eksempel her.
   
 • Seminar L: Fordybelse på Aarhus BSS (samfundsvidenskab). Se eksempel her.
   
 • Seminar M: Fordybelse på Faculty of ARTS (humaniora). Se eksempel her.
   
 • Seminar N: Fordybelse på professionsbacheloruddannelse (VIA UC). Se eksempel her.

3. semester: Samarbejde, kommunikation og akademisk formidling  (forår 2. g)

Vi går på tværs af forskningstraditionerne og sætter fokus på samarbejdsrelationer, formidling, argumentationer og kreative processer i akademiske sammenhænge. 

 • Seminar O: Team og samarbejde. Se eksempel her.
   
 • Seminar P: Citizen Science. Se eksempel her.
   
 • Seminar Q: Kreativitet og innovation. Se eksempel her.
   
 • Seminar R: Journalistik og formidling. Se eksempel her.

4. semester: Akademisk projekt og studieliv (efterår 3. g)

På det sidste semester har vi såvel en studielivsdel med tilknyttet mentorprojekt, en trilogi med overskriften akademisk projekt, hvor du arbejder med problemidentifikation, akademisk skrivning og akademisk feedback og endelig en tværfaglig afslutningskonference i samarbejde med alle fakulteterne på AU. 

 • Seminar S: Studielivsaften. Se eksempel her.
   
 • Seminar T: Akademisk idégenerering og problemformulering. Se eksempel her.
   
 • Seminar U: Akademisk feedback. Se eksempel her.
   
 • Seminar V: Akademisk fremlæggelse. Se eksempel her.
   
 • Seminar X: Afslutningskonference. Se eksempel her.

5. semester (forår 3. g)

Diplomoverrækkelse. Se eksempel her.