Seminar H: Music in the brain. Fordybelsesseminar på Health (Sundhedsvidenskab)

Aarhus Universitet - mere info følger
Du kan tilmelde dig dette arrangement, hvis du er fra årgang: 2023 – men du skal logge ind først.
Afdeling
Herning
Viby
Sidste tilmeldingsfrist
Søndag, 30. juni 2024 - 12:00

Info om tema og workshops følger.

Program
16.00: Velkomst v/PhD-gruppen på Health
16.10: Music in the brain. Introduktionsforelæsning
16.55: Fordeling i workshops
17.00: Workshop runde 1
17.45: Aftensmad
18.30: Workshop runde 2
19.15: Paneldebat
19.50: Opsamling
20.00: Tak for i aften

Workshop 1: Info følger

Workshop 2: Info følger

Workshop 3: Info følger

I skal deltage i 2 ud af de 3 forskellige workshops, og I vil modtage mail med et link, hvorpå I kan tilkendegive, hvilke 2 workshops I helst vil deltage i. Hvis I ikke tilkendegiver noget, er vi trygge ved, at I glæder jer til at deltage i de 2 workshops, vi sætter jer i:-).

 
Formål:
Seminar H: Fordybelsesseminar på Health (Sundhedsvidenskab) har blandt andet til formål at give konkrete indblik i sundhedsvidenskabelige studier, deres samspil og nogle af de dilemmaer, man kan møde inden for medicinsk forskning.
 

Generelt om fordybelsesseminarerne:
Fordybelsesseminarerne er struktureret således, at der er 9 seminarer, som I skal vælge 4 af. 
Der vil være to fordybelsesseminarer på Natural Sciences (naturvidenskab) og Technical Sciences (ingeniørvidenskab), hvor I skal vælge mellem en række workshops. Både VIA University College, Faculty of ARTS (humaniora) og Aarhus BSS (samfundsvidenskab) udbyder to fordybelsesseminarer i henholdsvis Aarhus og Herning. Health (sundhedsvidenskab) udbyder et seminar.

Vi anbefaler meget, at I ikke lader geografi, men interesse afgøre jeres valg mellem de forskellige muligheder.

Som udgangspunkt skal I vælge 4 ud af de 9 tilbud, men når vi har set fordelingen, vil der være god mulighed for, at I kan vælge flere seminarer ved at skrive til info@atumidt.dk

  • Antal deltagere
    90
  • Ansvarlig
    AA
  • Type
    Obligatorisk