Seminar B: Introduktion til sundhedsvidenskab

Herning Gymnasium, H P Hansens Vej 8, 7400 Herning
Du kan tilmelde dig dette arrangement, hvis du er fra årgang: 2023 – men du skal logge ind først.
Afdeling
Herning
Sidste tilmeldingsfrist
Torsdag, 14. marts 2024 - 12:00

Forskning på sundhedsvidenskab

På introduktionsseminaret vil de tre vigtigeste forskningsområder inden for sundhedsvidenskaben blive gennemgået; Epidemiologi, grundforskning og klinisk forskning. 
 
Der vil være en fælles introduktion, hvor første del vil være et kort oplæg af en studerende, der beskriver, hvordan det er at studere på sundhedsvidenskab. Derefter vil der være tre workshops med oplæg og øvelser inden for de tre grunddiscipliner, der er kendetegnende for sundhedsvidenskab
De 3 workshops vil være styret af tre Ph.d.- studerende, som anvender deres egen forskning som eksempel.
 
Program:
16.00: Velkomst og intro til sundhedsvidenskab v/Josefine Beck Larsen
 
16.30: Workshop runde 1: Mere info følger
 
17.10: Pause
 
17.40: Workshop runde 2: Mere info følger
 
18.20: Pause
 
18.30: Workshop runde 3: Mere info følger
 
19.10: Fælles debat og afrunding
 
19.30: Tak for i aften
 

Formål
Seminar B: Introduktion til sundhedsvidenskab har blandt andet til formål at give jer et indblik i den sundhedsvidenskabelige metode med afsæt i konkrete eksempler på sundhedsvidenskabelig forskning

 

  • Type
    Obligatorisk