ATU | Midt deltog i ETSN Youth Summit 2021

Ludvig fra årgang 2020 var "sendt" afsted til dette års Youth Summit, der blev afholdet af European Talent Support Network i Porto. På grund af pandemien deltog Ludvig fra ATU | Midt og Noah fra ATU | Syd i topmødet i en online udgave.

Sammen har Ludvig og Noah skrevet en beretning, om deres oplevelser.

Læs med her.

ETSN Youth Summit 2021 

I slutningen af august og begyndelsen af september holdt European Talent Support Network deres årlige Youth Summit online, dog med Porto som den officielle værtsby. I løbet af tre dage mødtes omkring 40 unge talenter fra hele Europa og omegn til en diskussion om talentbegrebet og om, hvordan vi skaber de bedste vilkår for europæiske talenter og om, hvilke krav uddannelsessystemerne kan stille dem. 

Seminarerne, der var en del af Youth Summitet, kan deles op i to kategorier; talent/talentudvikling og sociale arrangementer. I den første kategori, lærte vi om, hvad det vil sige at have et talent, og hvordan man kan udføre talentudvikling både på et personligt og på et mere organiseret og strukturelt plan. En anden meget vigtig ting, der blev lagt fokus på i løbet af eventet var networking. Vi fik en teoretisk gennemgang af, hvad networking er og af, hvordan man networker bedst, og for manges vedkommende var der ikke langt mellem teori og praktik i alle eventets indlagte pauser. 

Dette blev der bygget videre på i løbet af eventet og i forhold til organiseret og struktureret talentudvikling lærte vi også om mentorskabsordninger, om effekten af sådanne og om, om hvordan mentorskabsordninger bedst udformes, så de skaber mest værdi for alle aktører i ordningerne. 

Men det primære formål med Youth Summit 2021 var ikke at lære alle disse fantastiske ting. Det var networking! Vi brugte derfor en stor del af topmødet på gennem forskellige sociale aktiviteter - planlagte og spontane - at lære hinanden bedre at kende på kryds og tværs af netværket og af landegrænserne.

Dagbogsnotater:

Tirsdag 
Årets Youth Summit startede med en velkomstceremoni, hvor vi fik indblik i, hvad ETSN (European Talent Support Network) er for en størrelse. Kort sagt er ETSN en sammenslutning af forskellige talentcentre (såsom ATU) fra hovedsageligt Europa, mens lande som Mexico, Peru, Indien og Saudi Arabien også er repræsenteret. ETSN’s formål er at understøtte den europæiske talentindsats ved at varetage talenternes interesser og bringe dem i kontakt med hinanden. Til velkomstceremonien hørte vi også, hvad formålet med topmødet var - at finde nye perspektiver til, hvad talent og intelligens er for en størrelse, men også hvilke problemer det kan skabe, og hvilke løsninger der er behov for. Og så selvfølgelig hovedformålet - networking. Dette blev efterfulgt af en kort introduktion til portugisisk kultur med fokus på årets værtsby, Porto. Herefter havde vi en kort social aktivitet; "would you rather", hvor vi for første gang lærte hinanden at kende. 

Hen ad eftermiddagen var der arrangeret to seminarer. Det første, af PhD. Szilvia Fodor omhandlede mindset. Her lærte vi om vigtigheden af at have et godt mindset, ambitioner og ikke mindst vedholdenhed. En af de store distinktioner, der blev lavet, var mellem det såkaldte “fixed mindset”, hvor folk siger, at intelligens er statisk, og “growth mindset”, hvor kernen er, at intelligens med arbejde kan udvikles og forbedres. Eftermiddagens andet seminar af PhD. Kristóf Kovács omhandlede intelligens. Vi lærte om, hvad intelligens er for en størrelse. Et af hovedbudskaberne var, at der er ikke er noget, der hedder generel intelligens, men at der derimod er mange forskellige slags intelligenser, der hver især er uafhængige af hinanden - og dog… Selvom de ikke har en fælles kerne, kan de stadig være med til at påvirke hinanden og skabe illusionen af en generel og bagvedliggende intelligens. Du har fx nemmere ved at lære et nyt sprog, hvis din hukommelse er god. 

Til aften stod programmet på socialt samvær i form af human bingo, og den første dag på "Youth Summites" blev afsluttet med en mere dybdegående fortælling om portugisisk kultur. Et stort fokuspunkt var her den meget kendte musikart fado, der stammer fra Portugal. 

Onsdag 
Onsdag startede med et seminar af PhD. Ana Fernandes om det portugisiske uddannelsessystem og om, hvordan det tackler ‘talentproblematikken’. Selvom det gennemgående narrativ her var, at der slet ikke var nok lovgivning omkring emnet, var der dog stadig nogle muligheder, som bl.a. at give talentfulde elever i grundskolen et ekstra svært pensum og at lade dem springe en klasse over i slutningen af grundskolen. Efter dette seminar havde vi en “work session”, hvor vi i grupper af 4-6 personer gik i gang med at forberede et løsningsforslag til et problem, valgt på forhånd, som vi skulle fremlægge torsdag. 

Derefter fik vi et foredrag om mentoring og dets rolle i talentudvikling af Prof. Dr. Heidrun Stöger. Først hørte vi om Blooms 3 stadier af at lære noget nyt: 1. at blive glad for emnet, 2. at opnå viden og egenskaber inden for emnet, og 3. at finde sin egen stil og løse unikke problemer. I det første stadie skal mentorerne primært bruges til at begejstre unge om faget, hvorimod mentorer i det andet stadie mere skal bruges til at lære viden fra sig, og i det tredje stadie skal mentorerne primært være døråbnere for deres mentees; de unge. 

Om aftenen holdt vi såkaldte “lightning talks”, hvor de, der havde lyst, kunne snakke 5 minutter om lige det emne, de ville. Her hørte vi bl.a. om reptiler som kæledyr, chokolade, sport, poesi og kvantefysik. Det var en god mulighed for at lære om et emne fra andre unge, der virkelig går op i det, de snakker om. Samtidig var det en god mulighed for at øve sig i at fremlægge foran andre på engelsk og på at få lært noget, man selv går virkelig meget op i, videre til andre. Bagefter dette, spiste vi aftensmad sammen, hvilket var med til at styrke vores sociale sammenhold og kendskab til hinanden. 

Torsdag 
Vi startede dagen med at få uddybet vores viden om, hvad ETSN er igennem et oplæg af MSc. Csilla Fuszek. Vigtigheden af networking blev igen understreget - også selvom der kan gå noget tid, før frugterne af arbejdet kan høstes. Derefter forberedte vi vores præsentationer. 

Så kom tiden til at afholde præsentationerne. Der var 6 grupper, og vi havde hver 15 minutter. Denne del af topmødet var meget givende, idet vi lærte utroligt meget om problemerne ved at være talentfuld og derigennem om, hvad talenter skal være opmærksomme på og måske også passe på med. Vi lærte dog også om mange potentielle løsninger til de potentielle udfordringer og problematikker og om, hvordan unge talenter kan styrke de ting, de er gode til.

Til sidst deltog vi i ECHA’s afslutningsceremoni, hvor PhD. Howard Gardner (ja, den Howard Gardner) snakkede om hans nyeste bog og den såkaldte ‘synthesizing mind’. Her var vi repræsenteret af et udvalgt ungt talent fra topmødet. Da det var slut, afholdt vi vores egen, emotionelle afslutning, hvor der blev udvekslet kontaktoplysninger og for nogens vedkommende også fældet en lille tåre. 

Hvad nu? 
Efterfølgende er vi alle blevet tilbudt et yderligere, “rigtigt” medlemskab af ETSN, og det er håbet, at det fællesskab, vi nu har skabt, vil holde længe og føre til frugtbare samarbejder på tværs af landegrænserne inden for talent og talentudvikling. 

- Noah & Ludvig